Privacy policy

Bedankt voor het gebruik van onze websites en diensten! Net als u geloven we dat persoonlijke integriteit belangrijk is, en we nemen uw privacy serieus. We gebruiken DPOrganizer om te garanderen dat we uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenkomst met wettelijke vereisten en voldoen aan uw legitieme verwachtingen.

Het privacybeleid is relevant voor elke natuurlijke persoon die zijn persoonsgegevens deelt met Saninet B.V. (‘Saninet‘, ‘wij‘ of ‘ons‘) bij het bezoeken van onze websites of het gebruikmaken van onze diensten.
Saninet B.V. is gevestigd in Nederland en als zodanig houden wij ons aan de Nederlandse wet op persoonsgegevens (Wbp 01-09-2001), die een implementatie is van de Europese richtlijn voor gegevensbescherming 95/46/EG. Per 25 mei 2018 volgen wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ons officiële adres is Europalaan 12, 5232 BC, ’s-Hertogenbosch, Nederland. Wij zien uw vragen met betrekking tot gegevensbescherming graag tegemoet via administratie@saninet.eu.

In dit privacybeleid leggen we uit welke typen persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. Daarnaast leggen we de keuzes uit die u heeft met betrekking tot de verwerking en hoe u meer te weten kunt komen over onze verwerking en het uitoefenen van uw rechten.

Bereik privacybeleid
Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor Saninet de juridisch verantwoordelijke is, oftewel waarvoor Saninet de doeleinden en middelen voor de verwerking heeft bepaald.

Om twijfel te voorkomen: dit privacybeleid heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die Saninet mogelijk uitvoert als een gegevensverwerker als gevolg van uw gebruik van onze diensten.

Verwerkte persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op u als natuurlijke persoon. We krijgen mogelijk de volgende typen persoonsgegevens die op u betrekking hebben te verwerken:

  • Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer
  • Overige informatie die we van u ontvangen door middel van uw contactmomenten met ons

Verwerkingsdoeleinden
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Beheer van de zakelijke relatie met u en de Saninet-klant die u vertegenwoordigt
  • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten
  • Om u als huidige of potentiële klant van Saninet relevante informatie en aanbiedingen over onze diensten aan te bieden. Ter verduidelijking: elk marketingmateriaal dat wordt verspreid en dat uw persoonsgegevens gebruikt, wordt naar u verzonden als een bestaande of potentiële klant van Saninet, en niet naar u als privépersoon.

Delen met derden en overdracht naar derde landen
We delen persoonsgegevens mogelijk met derden voor de hierboven uitgelegde doeleinden. Ter verduidelijking: we delen geen persoonlijke gegevens met derden op een manier waardoor dergelijke derden persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor rechtstreekse marketingdoeleinden met betrekking tot u als een privépersoon, alleen tot u in de hoedanigheid van een huidige of potentiële klant van Saninet.

Houd in gedachten, zoals hierboven is uitgelegd, dat dit privacybeleid geen betrekking heeft op gegevensverwerking waarvoor u verantwoording draagt als gevolg van het feit dat u onze diensten gebruikt. U, of de partij die u vertegenwoordigt, bent altijd verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens in naleving van de toepasselijke wetgeving.

Beveiligen persoonsgegevens
Saninet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@saninet.eu.

Bewaren persoonsgegevens
Saninet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Saninet gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc, (hierna ‘Google’ genoemd). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ of tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze websites is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan de website-exploitant te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig te configureren; houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de Google Analytics Opt-out browser Add-on te downloaden en te installeren.

Uw rechten
Het is onze plicht om alleen persoonsgegevens te verwerken die juist, relevant en noodzakelijk zijn, rekening houdend met onze wettelijke doeleinden, u heeft het recht om te controleren dat wij dit doen.

Om uw persoonsgegevens die wij verwerken bij te werken, kunt u contact opnemen via administratie@saninet.eu. Wilt u gratis een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken? Stuurt u dan een ondertekende brief aan: Saninet B.V., Europalaan 12, 5232 BC, ’s-Hertogenbosch, Nederland.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saninet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@saninet.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Saninet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.