Informațiile, așa cum sunt incluse pe acest site web, sunt destinate exclusiv informațiilor generale. Informațiile furnizate pe acest site nu pot fi considerate drept sfaturi juridice, financiare, fiscale sau orice alte sfaturi profesionale. Prin urmare, nu trebuie luate măsuri pe baza acestor informații fără avizul preliminar al unui expert.

Saninet a avut cea mai mare grijă în compoziția și întreținerea informațiilor furnizate pe acest site, dar nu vă poate garanta că aceste informații sunt complete, actuale și/sau exacte. Saninet nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea, bazarea pe sau acțiunile efectuate pe baza informațiilor furnizate pe acest site web. Saninet nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor web cu linkuri.

Nimic din acest site și nici conținutul acestui site nu va fi, cu excepția uzului personal și nu comercial, multiplicat, salvat într-un fișier de date automatizat sau făcut public, sub orice formă sau în orice mod, fie electronic, mecanic, prin fotocopii. , înregistrare sau în orice alt mod, fără permisiunea noastră prealabilă.