Je kunt maatlijnen toevoegen aan je maatvoeringstekening door in de stap ‘Maatvoering’ onder gereedschap op het eerste symbool te klikken (de lijnen met pijltjes). Zodra je hierop klikt, worden snappunten in je ontwerp getoond (mits je ’toon alle snappunten’ hebt aangezet in je instellingen. Anders worden alleen de snappunten getoond waar je overheen ‘hovert’ met je muis).
Je kunt een maatlijn trekken tussen twee willekeurige snappunten door op een punt te klikken en je muisaanwijzer naar een tweede punt te slepen. Wanneer je de muis loslaat, verschijnt de maatlijn in beeld. Je kunt zowel een horizontale als verticale maatlijn plaatsen door met je muis te klikken op de plaats waar je deze wil tonen.

Wanneer je klaar bent met maatlijnen toevoegen, klik je weer op het symbool ‘maatlijn’. Je kunt nu de geplaatste maatlijnen aanpassen door erop te klikken. Je kunt ze bijvoorbeeld naar een andere plek slepen, de lengte aanpassen, of hulplijnen toevoegen om aan te geven op welke afstand/snappunten de maatlijn betrekking heeft. Let op: als je lengte van de maatlijn handmatig wil aanpassen, moet je eerst het selectievakje voor ‘lengte’ aanvinken.