Wanneer een badkamerontwerp (te) groot is, kan het voorkomen dat deze niet volledig op één pagina past wanneer je deze exporteert als pdf.
Mocht dit het geval zijn, dan kan je de schaal van de tekening aanpassen. Standaard staat deze op 1:20.
In de stap ‘maatvoering’ staat de schaal aan de linkerkant in het menu. Wanneer je deze aanpast, zie je het witte vierkant in je ontwerp groter of kleiner worden. Dit vierkant geeft aan wat er op één pdf pagina past. Wijzig de schaal bijvoorbeeld naar 1:40 om de maatvoeringstekening ‘uit te zoomen’, zodat deze wel op 1 pagina past.